MyCNHi Store - Rejestracja użytkownika

Wypełnij poniższy formularz, aby się zarejestrować i mieć dostęp do unikatowych funkcji i narzędzi..

  • DANE UŻYTKOWNIKA
  • Informacje biznesowe
  • Gotowe!

Wprowadź swoje dane

To pole jest obowiązkowe.
To pole jest obowiązkowe.
To pole jest obowiązkowe.
Numer komórkowy nieważny
To pole jest obowiązkowe. Hasło nie spełnia stosownych wymogów.
Hasło musi składać się przynajmniej z 8 znaków i zawierać przynajmniej 1 duża, 1 małą literę, 1 cyfrę i 1 znak specjalny. Dozwolone znaki specjalne to: ! ? £ $ % & = @ # + ^
Hasła różnią się od siebie. To pole jest obowiązkowe.
* Pole obowiązkowe

Ten adres poczty elektronicznej został już zarejestrowany na innym portalu Grupy CNH Industrial.!

Wystarczy się po protu zalogować na portalu MyCNHi Store, używając do tego uprzednio stosowanej nazwy użytkownika i hasła!.

Zaloguj się
  • DANE UŻYTKOWNIKA
  • Informacje biznesowe
  • Gotowe!

Wprowadź adres firmy

To pole jest obowiązkowe.
To pole jest obowiązkowe.
To pole jest obowiązkowe.
To pole jest obowiązkowe.
To pole jest obowiązkowe.

Wprowadź informacje o firmie

Wprowadź w tym miejscu nazwę swojej firmy, a jeśli jesteś indywidualnym rolnikiem - swoje imię i nazwisko..
To pole jest obowiązkowe.
Wprowadź numer VAT swojej firmy/
To pole jest obowiązkowe.
* Pole obowiązkowe

Wydaje się, że firma, którą chcesz zarejestrować, już istnieje!!

Sprawdź wprowadzone dane i zmień numer VAT, aby zarejestrować nową firmę, lub potwierdź swój adres poczty elektronicznej w poniższym polu, abyśmy mogli wysłać prośbę do administratora udzielenie zgody na dostęp..

MyCNHi Store - Rejestracja użytkownika

  • DANE UŻYTKOWNIKA
  • Informacje biznesowe
  • Gotowe